Mokymai, seminarai
 
 
   Mokymai organizuojami sudarant sutartis su organizacijomis ar kitomis suformuotomis grupėmis. Mokymo tikslai aptariami ir derinami su užsakovais.
 
   Mokymų tematika gali būti labai įvairi:
• Pasitikėjimo savimi stiprinimas
• Emocijų valdymas ir streso prevencija
• Emocinė kompetencija ir sėkmė
• Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje
• Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas
• Bendravimo menas
• Organizacijos įvaizdžio formavimas
• Psichologinio klimato formavimas organizacijoje
• Sėkmingas bendravimas su klientais
• Konfliktinių situacijų sprendimas
• Darbuotojų pažinimas ir motyvacija
• Efektyvaus vadovavimo principai ir lyderystė
• Vadovavimo meistriškumas - kaip vadovauti skirtingiems darbuotojams
• Vadovo emocinė inteligencija
• Viešas kalbėjimas ir bendravimas
• Lektoriaus darbas su suaugusiuju auditorija irk t.

NAUJIENOS